FAQ

We werken samen met het architectenbureau Coarchi/Twyce, dat gespecialiseerd is in de creatie en ondersteuning van cohousingprojecten. Daarnaast doen we beroep op de talenten en vaardigheden die binnen  onze  groep aanwezig zijn.

Dit hangt af van de vergunningsprocedure. In een ideaal scenario hopen we  de werken te kunnen beginnen eind 2021 en te verhuizen midden 2023.

De groep is compleet en we zoeken geen nieuwe bewoners momenteel. We hebben zelfs een wachtlijst!

In dit intergenerationeel project worden er solidaire units ingericht om ouderen te integreren in onze leefgemeenschap en daarmee hun isolement te voorkomen. Maar ook hier ligt nog niet alles vast en bekijken we verder hoe we dit aspect van het project concreet vorm zullen geven.

Het project omvat alle gebouwen en de tuin binnen de kloostermuren, behalve de kerk en de pastorij, die blijven eigendom van KerkFabriek en de parochie.

We hopen in de toekomst mooie activiteiten en evenementen voor verschillende generaties te kunnen organiseren waarbij de buurt welkom zal zijn.

Wat het parkeren betreft, we voeren momenteel een mobiliteitsstudie uit om de gewoontes en noden van de groep in kaart te brengen, evenals het aanbod van gedeelde en openbare mobiliteit in de buurt. Op basis daarvan zullen we onze aanpak bepalen. Onze intentie is alvast om het aantal wagens te beperken en het gebruik van deelwagens te stimuleren. We zullen parkeerplaatsen voorzien op het domein en willen de impact op de buurt zo klein mogelijk houden.