Non classéNL

Vlaamse Overheid investeert in de semi-publieke ruimtes van Vosberg

De Vlaamse Regering kende een investeringssubsidie van 779.000€ toe aan Stichting Vosberg voor het omvormen en inrichten van een deel van het kloostergebouw tot semi-publieke ruimtes met een sociaal doel. In deze ruimtes zullen consultatiebureaus voor zorgverleners, ateliers voor socio-culturele organisaties en een coworkingruimte voor de buurt worden opgezet.

In onze meertalige cohousing zullen de 29 gezinnen die op dit moment het project trekken vanaf 2026 wonen. Daarnaast zullen er ook 6 huurappartementen zijn voor kwetsbare jongeren en senioren. Maar op Vosberg willen we geen eiland zijn, we dromen van een ‘dorp in het dorp’. Daarbij staan we open voor de buurt en zoeken we actief naar verbinding.

Daarom komen er naast de woongedeeltes ook publiek toegankelijke ruimtes rond ons ‘dorpsplein’. Je vindt er een kinderdagverblijf, buurtcafé, kapel met publieke activiteiten en nu dus ook een gebouw met 3 consultatieruimtes voor zorgverleners, 2 ateliers voor socio-culturele verenigingen en een coworkingruimte voor de buurt.  De subsidie van het Vlaamse Randfonds maakt het mogelijk om de ruimtes duurzaam en kwalitatief te verbouwen en betaalbare huurprijzen aan te rekenen aan de toekomstige huurders met een sociaal oogmerk.

Voor de consultatiebureaus gaan we op zoek naar een brede waaier aan zorg- of welzijnsprofessionals zoals huisartsen, psychologen, kinesisten, etc. De invulling zal gebeuren in afstemming met de Eerstelijnszone Druivenstreek, die zicht heeft op de noden en het aanbod van de buurt. Voor de polyvalente atelierruimtes richten we ons op creatieve verenigingen die via workshops en activiteiten het sociaal weefsel en vrijetijdsaanbod in de buurt helpen versterken. Hiervoor wordt samengewerkt met vzw de Rand/ De Kam.

Ben je zelf een Nederlandskundige zorgverlener op zoek naar een consultatiebureau of heb je interesse om een sociaal en/of duurzaam project mee vorm te geven in een atelierruimte? Laat het ons weten!