Non classéNL

De bouwaanvraag: update oktober 2023

Om een omgevingsvergunning te krijgen voor de nodige verbouwingen loopt momenteel een openbaar onderzoek. Het is voor ons belangrijk dat onze buren op de hoogte zijn van ons project en antwoorden vinden op hun vragen. Hieronder lees je een samenvatting van de plannen. Stel ons ook gerust jullie vragen!

Het project in een notendop

In het project komen 35 wooneenheden. Daarvan zijn 29 woningen aangekocht door de gezinnen die deel zijn van cohousing Vosberg. De andere 6 woningen zijn huurwoningen bestemd voor jongeren en ouderen met een zorgnood. In totaal zullen hier +/- 58 volwassen en +/- 30 kinderen wonen.

De bewoners van cohousing Vosberg delen gemeenschappelijke ruimtes. Het gaat om een gemeenschappelijke keuken, salon, speelruimtes voor kinderen, wasruimtes etc. Dit laat ons toe de beschikbare ruimte te optimaliseren en onze privé woningen niet groter te maken dan nodig is. Ook de voormalige kloostertuin wordt door de gezinnen gedeeld. Een stukje van het bos wordt ter beschikking gesteld van de gemeente Wezembeek-Oppem voor de aanleg van een trage verbindingsweg tussen de Mechelsesteenweg en het naast het klooster gelegen bos, een toekomstig publiek park.

Op de site van het project komen ruimtes voor buurtgerichte projecten. Cohousing Vosberg is geen eiland. We willen graag de buurt verwelkomen. Waarschijnlijk was je al aanwezig, of heb je al gehoord van de verschillende evenementen die we organiseren. Hier gaan we mee verder! Een groot deel van de tuin met bos en boomgaard zal meerdere keren per jaar opengesteld worden voor het publiek. Een binnenplaats – die we het Dorpsplein noemen – zal dagelijks toegankelijk zijn.

Rond het dorpsplein komen:

  • Een kinderdagverblijf voor 21 kinderen dat door de gemeente Wezembeek-Oppem wordt aangekocht.
  • Professionele ruimtes voor organisaties, vrije beroepen en zelfstandigen die een duurzame locatie willen huren.
  • Een burgercafé als sociaal-cultureel project dat plaats biedt aan gemiddeld 30 personen en activiteiten opzet gericht op ontmoeting.
  • De oude kloosterkapel wordt deels ter beschikking gesteld van verenigingen voor koorrepetities, yogalessen, …

De verbouwing

De oorspronkelijke gebouwen blijven zo veel mogelijk behouden. Het project wil de erfgoedwaarde respecteren door het ritme van de gevelopeningen, de verticaliteit van de architecturale lijnen van de ramen en de harmonie met de gevels van de kerk te behouden. 

Voor het rechtergedeelte van het klooster (gebouwd in 1907) wordt gekozen voor isolatie aan de binnenzijde. Daar zal het uitzicht van het gebouw dus amper veranderen. Het linkergedeelte van het klooster (gebouwd vanaf 1958) zal uit duurzaamheidsoverwegingen aan de buitenkant geïsoleerd worden en een houten bekleding krijgen. 

Tegelijk heeft het project een uitgesproken duurzaamheidsambitie. Zo wordt het slopen van gebouwen tot een minimum beperkt en zullen zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt. Ook gaan we  aan de slag met duurzame bouwmaterialen, is er een koolstofvrij verwarmingssysteem en worden er zonnepanelen geplaatst.

FAQ

Welke impact op mobiliteit en parkeerplaatsen zal dit project hebben?

Het project heeft duurzaamheid als uitgesproken ambitie. We zetten in op het gebruik van openbaar vervoer, fietsen en een autodeelsysteem binnen de groep om het aantal auto’s en uitstoot te beperken. We voorzien voldoende parkeercapaciteit (30 plaatsen) voor de eigen wagens op verschillende plaatsen op het terrein. Zo vermijden we maximaal bijkomende parkeer- en mobiliteitsdruk voor de omliggende wijk. We lieten hiervoor een behoefteanalyse uitvoeren.

Zal de buurt (geluids)overlast ondervinden?

Een verbouwing van deze schaal is natuurlijk niet niets. Toch denken we dat de geluidsoverlast voor de buurt beperkt zal zijn. We behouden namelijk voor het grootste deel de structuur en bestaande gebouwen van het klooster. Hierdoor zullen lawaaierige sloopwerken minimaal zijn. Daarnaast werken we met een grote aannemer die werkt met gekende onderaannemers en de werkuren (van 7h tot 16h enkel op weekdagen) respecteert.

In dit project willen de bewoners rustig kunnen wonen alsook overlast voor de buren voorkomen. Voor alle initiatieven geldt dat er geen geluidsoverlast is na 22u en is er een limiet van 85dB geluidsbelasting van toepassing.

Is de cohousing eigenaar van het hele kloostergebouw?

Het project omvat alle gebouwen en de tuin binnen de kloostermuren, behalve de kerk en het gebouw van de parochie, die blijven eigendom van de kerkfabriek. De gemeente verbindt zich ertoe de ruimte voor een kinderdagverblijf te kopen.

Wat is de timing?

Dit hangt af van de vergunningsprocedure. We beogen, mits bekomen van de vergunning, dat de werken in 2024 kunnen beginnen. De verbouwingen zullen ongeveer 2 jaar duren.

Wil je meer informatie of ben je benieuwd naar de achterliggende waarden van het cohousingproject? Wil je graag weten wat cohousing Vosberg voor jou of je vereniging kan betekenen? Neem een kijkje op www.vosberg.org

Bedankt voor de steun en medewerking die we al vaak van onze buren hebben gekregen!

Vragen of opmerkingen over de aangevraagde omgevingsvergunning?

Contacteer: